Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

 

Gönderen Konu: Köpeklerde İskelet Hastalıkları , Köpeklerde Kas Sistemi Hastalıkları  (Okunma sayısı 2365 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Hacı Hüseyin KILINÇ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 7 323
 • AŞK-I ŞEHİR ESKİŞEHİR
İskelet ve Kas Sistemi Hastalıkları
 
   Omuz Çıkığı
 
   Myasthenia Gravis
 
   Spondylitis Deformans (Omurların Yangıya Bağlı Hasarı)
 
   Luxatio Femoris (Kalça Çıkığı)
 
   Mandibula Kırıkları (Alt Çene Kemiği Kırığı)


Omuz Çıkığı

Hastalığın nedeni nedir?

Kürek kemiği (scapula) ile ön kol kemiği (humerus) arasındaki eklem olan omuz ekleminin çıkıklarının oluşumu kedilerde sık şekillenmemekle birlikte yarım veya tam çıkıklar şeklinde zaman zaman görülebilmektedir.

Omuz çıkığının oluşumunda trafik kazaları, düşme, darbeler, sıkışma, bacağın bir yere takılması vb. nedenler rol oynayabilir

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Omuz çıkığının oluşmasında omuz ekleminde kemiklerin bağlantısını sağlayan bağların zayıflığı çıkığın oluşumunu kolaylaştıran bir faktördür.

Darbeye bağlı olarak omuzdaki liğamentlerin gevşemesi veya kopması nedeniyle kol kemiğinin baş kısımının kürek kemiği üzerinde yerleştiği oyuktan çıkması ve yer değiştirmesi söz konusudur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Çıkığın oluştuğu yöndeki bacağı gövdeye yakın olarak tutar ve hareket ettirmekten sakınır. Bölge ağrılıdır ve dokunulmasına izin vermez. Yerden kalkış esnasında topallık dikkat çekicidir. Çoğunlukla yere basmaz ve ayağını kullanmaz.

Yeni şekillenen olaylarda bölgede şişkinlik ve lokal ısı artışı görülebilir. Elle yapılan muayenede kol kemiğinin başı kolaylıkla hissedilebileceği gibi eklem diğer sağlam ekleme göre daha aşağıda tespit edilir.

Röntgen bulguları ve klinik bulgular kesin teşhis için yeterlidir.

Sonuç

Kolay nükseden bir problemdir. Genellikle yeni şekillenmiş çıkıklarda çıkığın yerine reddedilmesi ve bacağın bandaj ile sabitlenmesi ile tedavisi sağlanabilir.

Tam şekillenen çıkıklarda ve gecikilen olaylarda operatif tedavi zorunludur.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myasthenia Gravis

Hastalığın nedeni nedir?

Kedilerde nadir şekillenen sinir ve kas sistemi ile ilgili olarak gelişen bir hastalıktır.

Doğmasal ve edinsel olarak görülebilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Kaslarda sinir uyarılarını algılayan ve sinirsel uyarının kas dokuya iletilmesinden sorumlu reseptörlerin azlığı, yokluğu veya bloke edilmesi gibi bir nedenle işlev yapamaması sonucunda kaslara gerekli sinirsel uyarıların iletilememesi ve bu durumda kasların zayıf kalması, güçsüzleşmesi ve fonksiyonlarını yapamaması söz konusudur.

Edinsel form da reseptörlerin oto antikorlar tarafından bloke edilerek işlev yapamaması    söz konusudur.

Doğmasal form da ise reseptörlerin azlığı nedeniyle iletilerin yeterli alınamaması söz konusudur.

Hangi ırklarda daha çok görülür?

Doğmasal forma daha çok Siamese ve Domestic Short-Haired ırkı kedilerde daha sık rastlanır.

Edinsel forma ise Abyssinians ve Somali ırkı kedilerde daha sıklıkla rastlanılır.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Kedilerde gözlenebilen en spesifik bulgu anormal yürüyüştür. Zamanla artış gösteren bir topallama dikkat çekebilen bir diğer belirtidir.

Genel olarak tüm vücut kasları zayıftır ve hareketlerde isteksizlik gözlenir. Kas titremeleri ve göz kapaklarının kapatılamaması gibi kassel belirtiler yanında mide içeriğinin ağıza geri gelmesi ve ses kaybı gibi belirtiler de görülebilir.

Sonuç

Hastalığın teşhisi klinik bulgulara, röntgen bulgularına ve kan analizlerine göre yapılır. Edinsel form’da kan serumu analizlerinde otoantikorların tespit edilebilmesi dikkat çekicidir ve bu durum hastalığın nedeni konusunda ayırıcı olabilir. Çünkü kongenital formda otoantikorların tespit edilebilmesi söz konusu değildir.

Klinik belirtiler kedilerin organik fosforlu insektisitler ile zehirlenme vakaları ile benzerlik gösterebileceğinden dikkatli davranılmalıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spondylitis Deformans (Omurların Yangıya Bağlı Hasarı)

Hastalığın nedeni nedir?

Omurganın her hangi iki omuru arasında kemik dokunun üremesi ve iki omurun birbirine kaynaşması ile karekterizedir.

Nedenleri arasında omurları etkileyen küt darbeler ve yaralanmalar sayılabilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Hastalık omurlar arasındaki diskin kapsulasında oluşan dejenerasyon ile başlar. Daha sonra bölgedeki omurlarda oluşan deformasyonlar hastalığın şekillenmesinde etken olur ve üremeler başlar. Bunun sonucunda iki omurun birbirine kaynaşması nedeniyle bölgedeki yumuşak doku, özellikle omurları bağlayan ligamentler de etkilenerek hastalığa ait belirtiler ortaya çıkar.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Omurganın sertleşmesi ve deformasyonun şekillendiği bölgede lokal ağrı en spesifik belirtilerdir.

Kedilerde gözlenen belirtiler çoğunlukla deforme olan omurdan itibaren etkilenen spinal sinirlere bağlı olarak nadiren oluşan nörolojik arazlardır.

Hastalarda görülen ağrı genelde egzersizlerden sonra ortaya çıkar. İleri yaştaki kedilerde daha sık olarak görülür.

Sonuç

Kedilerde nadiren görülen bir durumdur ve ileri yaşlarda kolay şekillenir. Kesin bir tedavisinin olmaması nedeni ile kronik ve kalıcı bir durum olarak değerlendirilir. Yapılan tedaviler hastanın yaşam kalitesini yükseltmeye yöneliktir.

Röntgen bulguları hastalığın tam olarak tanımlanması için zorunludur.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Luxatio Femoris (Kalça Çıkığı)

Hastalığın nedeni nedir?

Kedilerde nadiren görülen kalça çıkıkları düşme ve darbeler nedeniyle şekillenebilir. Ayrıca eklem bağlarının gevşekliği çıkıkların oluşmasında hazırlayıcı rol oynayabilir.

Nedenlere bağlı olarak yarı ve tam çıkıklar şeklinde gruplandırılabilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Kalça ekleminde kemiklerin birbirine tutunmasını sağlayan ligament, kas ve eklem kapsulasının zarar görmesi nedeniyle kemik yüzeylerinin karşı karşıya gelmemesi söz konusudur. Çıkık şekillendikten sonra gerekli müdahalenin yapılmaması veya gecikilmesi durumunda eklemi oluşturan kemiklerde de hasar şekillenebileceği gibi bölgedeki bağların ve kas dokunun da zarar görmesi söz konusu olabilir. Bu da gözlenen belirtiler de (ağrı ve topallama) artışa neden olur.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Topallama görülebilecek en belirgin bulgudur. Elle yapılan muayenede anormal bir oynaklık, ağrı ve çok karekteristik olan bir krepitasyon sesi tespit edilir. Ayrıca bacak (femur) kemiğinin çıkık ucunu da hemen derinin altında hissetmek mümkündür. Arkadan veya üsten bakıldığında eklemdeki deformasyon net bir şekilde gözlenebilir.

Genellikle çıkık olan bacak da diğerine nazaran bir kısalma ve basış bozuklukları ile beliren durum daha sonralarda topallamanın artışı, ağrı ve yürüyüş bozukluklarının görülmesi ile belirgin hale geçer. Özellikle oturma veya kalkma sırasında ağrı ve topallamanın şiddeti çok daha fazladır.

Röntgen bulguları tam bir teşhis için zorunludur. Bu sayede iki kemigin arasındaki açıklığı, kemiklerde hasarın olup olmadığını ve çıkığın pozisyonunu tespit etmek mümkündür.

Sonuç

Çıkığın şekillendiği eklem normal pozisyonuna getirilerek tedavisi söz konusudur ancak nüksetme olasılığı yüksek olduğundan operatif tedavi daha radikal çözüm sunar.

Yeni şekillenen çıkıklar da çıkan kemiğin tekrar yerine yerleştirilmesi işe yarayabilir ancak üzerinden 2-3 gün geçmiş vakalarda yukarda da belirttiğimiz gibi operatif müdahaleden yana olunmalıdır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mandibula Kırıkları (Alt Çene Kemiği Kırığı)

Hastalığın nedeni nedir?

Kedilerde özellikle trafik kazaları ve düşme nedeniyle şekillenen çene kemiği kırıkları oldukça sık şekillenmektedir. Çene kemiğine gelen küt darbeler, köpekler ile kavga ve diş çekimi esnasında da şekillenebilir.

Hastalığın gelişimi nasıldır?

Darbe nedeniyle mandibulanın değişik yerlerinde kırık şekillenebilir. Örneğin sağ ve sol çene kemiğinin birleşim yeri olan symphysis bölgesinde veya gövde olarak tanımlanan öğütücü dişler hizasında kırıklar şekilenebilir.

Bu kırıklar darbenin şiddetine bağlı olarak parçalı veya basit kırıklar şeklinde olabileceği gibi açık kırık veya kapalı kırıklar şeklinde de oluşabilir.

Kedilerde alt çenenin kırıklarına çoğunlukla çene eklemine yakın bölgede ve symphysis bölgesinde açık kırıklar şeklinde rastlanmaktadır.

Hastalığın belirtileri nelerdir?

Klinik olarak ağızın kapatılamaması ve ağızdan salya akışı ilk gözlenen belirtilerdir. Eğer açık bir kırık varsa salya kanlı olabilir. Elle yapılan muayenede özellikle symphysis kırıklarında çene kemiğinin iki ayrı parça halinde aşağı yukarı oynadığı tespit edilebileceği gibi tam bir ayrılma varsa bir taraf aşağıya sarkık olarakta görülebilir.

Parçalı bir kırık söz konusu ise kemikler hareket ettirildiğinde krepitasyonu (sürtünme sesini) daha fazla hissetmek mümkündür.

Kırığın şekillendiği bölgeye ve kırığın şekline bağlı olarak çiğneme yapılamayabilir veya güçlükle yapılabilir. Genellikle ağrı nedeniyle yemek yemekten kaçınırlar.

Sonuç

Klinik belirtiler ve röntgen bulguları ile kolayca tespit edilebilen bir durumdur. Tedavisinde çoğunlukla operatif yöntemler uygulanır. Parçalı kırıklar ve kemiğin normal pozisyonunda bozulmaları olduğu komplike kırıklarda iyileşme daha uzun süre alabilir.

Symphisis kırıklarında (kedilerde düşme sonucu en fazla görülen kırık şeklidir) çene kemiğinin sabitlenmesi ile kısa sürede başarılı sonuçlar almak mümkündür. Kırığın şekillendiği bölgede kemikler arasında tam bir ayrılma yok ise sıvı gıdalar verilerek aşırı hareket etmesi önlendiği taktirde kendi halinde iyileşmesi de mümkündür.
Yazılar alıntıdır patican org
« Son Düzenleme: 25 Şubat 2011, 08:49:52 Gönderen: Hacı Hüseyin KILINÇ »
İnsanları Hayvanları Doğayı Sevelim Sevdirelim
Hacı Hüseyin KILINÇ - 1975 - Eskişehir


Çevrimdışı Ahmet VURAL

 • Sabit Üye
 • *****
 • İleti: 3 635
 • Yer: ANTAKYA
bu bilgileri bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim.
03.02.1954 - Tirebolu

Çevrimdışı Adem ÖNCÜ

 • Sabit Üye
 • *****
 • İleti: 648
 • Yer: Antalya/Tokat
Güzel bilğiler emeginize saglık.
Beni Bilen Bilir Bilmiyen Kendi Bilir......!!!

Antalya/Tokat/1979

Çevrimiçi Osman KURT

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 8 188
 • Yer: İzmir-Eskişehir
Hemşerim paylaşım için teşekkürler...
Osman KURT
İzmir-Eskişehir
1981- B Rh (+)
kurt.osman26@gmail.com

Seo4Smf Tagleri: köpeklerde hastalıkları İskelet SISTEMI 
 

Avclk