Hoşgeldiniz Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya kayıt olun.

 

Gönderen Konu: TÜFEK DİPÇİĞİ ve EL KUNDAĞI YAPIMINDA KULLANILAN CEVİZ ODUNU ÖZELLİKLERİ  (Okunma sayısı 19334 defa)

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimiçi Hacı Hüseyin KILINÇ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 7 321
 • AŞK-I ŞEHİR ESKİŞEHİR
Ceviz (Juglans regia L.) dünya üzerinde balkanlar, Lübnan, Kafkaslar, Kuzey Irak,  İran,Afganistan, Orta Asya’nın doğusundan Çine
kadar yayılış göstermektedir. Ülkemizde kuzeydoğu ve doğu Anadolu’da doğal olarak yetişmektedir. Fakat meyvesi nedeniyle hemen her yerde kültüre alınmıştır. Uygun yetişme
şartlarında 25-30 m boy, 1,5 (2,5) metre çap
yapabilen, seyrek yetiştiği zaman dipten çatallanan geniş tepeli bir ağaçtır (9,12).
Ceviz sahip olduğu olumlu özellikleri nedeniyle, başta masif mobilya ve kaplama üretimi
olmak üzere silah endüstrisinde, parke üretiminde, spor ve müzik aletleri yapımında, oymacılık, markiteride, çeyiz sandığı yapımında ve
daha pek çok yerde kullanılmaktadır (6,8,9).
Bu araştırmada; meyvesiyle de Dünya’da
önemli bir yer edinmiş olan ceviz odununun silah sanayiindeki potansiyelinin ve ihracat olanaklarının son verilerle ortaya konması ve bundan sonra izlenmesi gereken doğru politikaların
belirlenmesi amaçlanmıştır.
CEVİZ ODUNUNUN SİLAH YAPIMINDA KULLANILMASI
Masif haldeki ceviz odununun en yüksek
değer kazandığı kullanım yeri silah sanayidir.
Tüfeklerde omuz kundağı (dipçik) ve el kunda-
ğı, tabancalarda tabanca kabzası yapımında en
çok ceviz kullanılmaktadır. Cevizimiz bu kullanım yeri için dünyaca ünlüdür. Desen ve kalite
bakımından uygun olan bir omuz kundağı tasla-
ğının çok azda olsa birkaç bin dolara alıcı bulduğu söylenmektedir (9).
Kundak av tüfeğinin en önemli unsurlarından olup omuz kundağı (dipçik) ve el kundağı
olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır. Omuz
kundağı yani dipçik kısmı geri tepmenin omuzda absorbe edilmesini sağlarken el kundağı da
namlu ısısını yalıtarak, diğer elle tüfeğe yön
vermeyi sağlar.
Av tüfeği kundaklarında da tıpkı tabancalarda olduğu gibi silahı kavramaya yarayan kabza
kısmı bulunur. Silahın bu kısmından kavranarak
dipçik gerisinin sıkıca omuza oturması nişan
almayı kolaylaştıracağı gibi geri tepmenin avcı
üzerindeki etkisini de azaltır (3).
Kundak Yapımında Malzeme Seçimi
Ateşli silahlar var olduğundan beri kundak
yapımında birçok ağaç türü denenmiş ancak
hiçbir ağaç türü ceviz kadar cazip olamamıştır.
Değerli tüfeklerin kundakları cevizden yapılırken ucuz silahların kundakları kayın, kızılağaç, huş, armut, karaağaç gibi ağaçlardan yapıla
gelmektedir. Son yıllarda kundağın plastik
(vulkonize kauçuk)gibi yapay maddelerden de
imal edildiği görülmektedir (3,9).
Ceviz sert ve darbeye dayanıklı olduğu kadar esnek, diğer ağaçlara göre çok daha az
çekme ve  şişme özelliklerine sahip, işlenmesi
kolay, güzel kokulu ve cila kabul eden bir ağaç
türüdür. Diri odunun rengi grimsi beyaz ile
kırmızımsı gri tonları arasında değişmekte iken
özodununda bal renginden çikolata kahveye kadar değişik renk tonları görülebilir. Bütün bunlara rağmen her ceviz ağacı aynı üstün özellikleri taşımayabilmektedir. Buna göre en kaliteli
ceviz ağaçları Kuzeybatı Kafkasların bir bölü-
mü ile Türkiye ve  İran’ın dağlık kesimlerinde
ve Fransa’nın bir bölümünde de bulunmaktadır
(3,6).
Silah yapımında kullanılacak kütük ve tomrukların meyve verimi düşmüş, tepe dalları kurumuş, yaralanmış yaşlı ağaçlardan seçilmesi,
gövde çapının 50 cm’den büyük olması ve ayrı-
ca geniş bir öz odununun bulunması istenmektedir. Zira küçük çaplı, fazla budaklı ve çatlak
kısımlar zayiatı fazlalaştırmaktadır. Ayrıca a-
ğaçların kışın kesilmiş olması, mantar ve böcek
tahribatının azalması bakımından uygun bulunmaktadır (9).
Genel olarak, amaca uygun ceviz kütük ve
tomruklarının seçiminde, TS 151 (1983) standardı esas alınmaktadır. Bu standart ceviz odunu ile ilgili tanımlar, çap ve boy sınıfları ve gö-
rünüş özelliklerini içermektedir.
Ceviz Tomruk ve Kütüklerin Depolanması
Odun değeri yüksek yaşlı ağaçların kesiminde köklere doğru derine giden oyuk  şeklinde
kesim tekniği uygulanarak kesilen ağaçlardan
alınan kütük ve tomruklar, fabrika depolarında
uzun süre bekleyecekse çatlama ve çürümeye
karşı korunmaları gerekmektedir. Bunun için en
iyi çözüm tomruk havuzlarında su içinde bekletmedir. Havuz olmayan yerlerde yağmurlama
yapılabilir. Yağmurlamada en önemli husus
tomruk enine kesitlerinin ıslatılmasıdır (7,9).
Tomruk ve kütükler biçmeye gönderilmeden
önce taş, toprak, metal gibi yabancı maddelerden temizlenmelidir. Özellikle kütük ve köklerde taş ve toprak, tomruklarda şarapnel, kurşun
gibi metal parçalar bulunabilmektedir (9). Kundak İmalat Aşamaları
Tomruk ve Kütüklerin Biçilmesi
Yabancı maddelerden temizlenmiş olan kü-
tük ve tomruklar  şerit testere makinelerinde
kundak taslağı kalınlığında kalaslara biçilmektedir. Biçmede genellikle en iyi desenlerin elde
edileceği biçme metotları uygulanır. Şerit ustalarının deneyimli, bilgili ve işin ehli olması, gü-
zel desenlerin elde edilmesi bakımından son derece önemlidir. En az uygulanan metot keskin
kesiş metodudur. Kalas kalınlıkları ise ortalama
70mm’dir (9,11).
Buharlama ve Kurutma
Tomruklardan üretilen kalaslar önce buharlama odalarında buharlama işlemine tabi tutulur. Buharlama, işlemi, kerestelerin sıcaklığı
100°C’nin altında bulunan tam doygun haldeki
sıcak su buharı ile muamele edilmesidir. Buharlamanın pratik amacı renk yeknesaklığı sağlamak ve kereste içerisindeki gerilmeleri azaltmaktır. Kurutma ise, kalas halinde yada kalaslardan elde edilen taslaklar halinde olmak üzere
iki şekilde yapılabilmektedir (9).
Kurutma ham kundak taslağı kalınlığındaki
kalaslar halinde yapılmış ise, önce bu kalaslardan kundak taslakları kesilmektedir. Kesilen
kundak taslakları tek tek kalite kontrolüne tabi
tutulmaktadır. Kontroller sırasında ağacın rengine, lif yapısına, tekstürüne ve kusurlara bakı-
larak sınıflandırma yapılmaktadır. Genel olarak
taslaklar 5 sınıfa ayrılmaktadır. Fakat üretici
firmalar sınıf sayısını 6-8’e kadar çıkarmaktadır
ve bazıları her sınıfa bir isim vermektedirler
(Resim 1). Kalite ve fiyat tomruğun ve kütüğün
şerit testere makinelerinde biçiliş şekline göre
de değişmektedir. Taslağın tomruktan alındığı
yer de son derece önemlidir. Örneğin kök kısmından alınan taslaklar normal odundan alınan
taslaklardan çok daha pahalıdır. Çünkü kök kı-
sımları urlu görünüş vermektedir. Taslakların
işlemeden önce iklimlendirilmiş bir odada dinlendirilmesi uygun bulunmaktadır (13).
Ceviz kerestesinin özellikleri hem yetişme
ortamına göre hem de gövdeden alındığı yere
göre çok değişmektedir. Aynı gövde içersinde
kütük, gövde, taç ve dal kısımları farklı odun
özelliklerine sahiptir. Genellikle sıklık içersindeyetişen ve yüksekten çatallanan ağaçların gövde
odunlarında reaksiyon odunu ve lif düzensizlikleri önemsiz düzeydedir. Bu düzgün gövdelerden elde edilen kerestelerin kurutulması kolaydır. Münferit yetişmiş ve aşağıdan çatallanan
ağaçlarda ve özellikle kütük kısımlarında oduna
güzellik kazandıran lif düzensizlikleri önemlidir
ve kurutma sırasında çarpılmalara neden olmaktadır. Bu bakımdan genel olarak lif yapısı dü-
zensiz olan ceviz kütüklerden elde edilen kerestelerle, lif yapısı daha düzgün olan gövdelerden
elde edilen kerestelerin kurutulmasında farklı
kurutma şartlarının uygulanması gerekmektedir
(9).
Toprak seviyesinin altında ve üstündeki kı-
sımları içeren ceviz kütüklerinden elde edilen
kerestelerin lif yapısının karmaşık olması kurutma sırasında  şekil değişmelerine sebep olmaktadır. Dipçik ve el kundaklarının rutubet
miktarının %7 olması gerekmektedir. Eğer taslak halinde ihracı söz konusu ise rutubeti %7-20
arasında olabilir (2). Kurutma sırasında çatlama, kabuklaşma, şekil değişmeleri ve renk de-
ğişmesi gibi kusurların olmaması istenir. Özellikle renk değişikliği ağacın değerini düşürmektedir. Çok yüksek değerli kundaklar renk ve lif
yapısı bakımından karışık olan ceviz kütüklerinden elde edilmektedir. Ceviz ağacından yapı-
lan omuz ve el kundağı taslakları lif doygunlu-
ğu rutubet derecesinin altına kadar doğal şartlar
altında kurutulmaktadır. Doğal kurutma için
güneş ve yağmurdan korunmuş üstü kapalı yanları açık iyi havalanan yerler düşünülmelidir.
Çatlamayı önlemek için enine kesitlerine rutubet kaybını önleyici maddeler sürülmelidir. Bu
hususta şeffaf olması nedeniyle daha çok parafin kullanılmaktadır. (9)
Lif doygunluğunun altına kadar doğal olarak
kurutulan taslakların teknik kurutmasında yüksek sıcaklık dereceleri uygulanmamalıdır. Esasında ceviz tomrukları tüfek kundağı taslağı kalınlığında biçilen kalaslar halinde kurutulmalı
ve kundak taslakları bu kalaslardan elde edilmelidir. Ancak kalasların kurutulması daha güç tür
ve süre uzundur. Ayrıca kalasların taslak çıkmayan kısımları atılacağı için, gereksiz yere kurutulmuş olmakta ve bu kurutma ekonomisini
olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenlerle
bazı üreticiler kalas halinde kurutma yerine taslak halinde kurutmayı tercih etmektedir.Ceviz odununun kurutulması ile ilgili olarak  daha çok J.nigra’nın kurutulması konusunda çalışmaların yapıldığı görülmekle beraber Ünsal
(11) tarafından  J. regia’nın kurutulması konusunda da bir araştırma yapılmıştır. Ünsal (11)
tarafından yapılan bu araştırmada, ön kurutma
yapılmış 70 mm kalınlığındaki J. regia kerestesi klasik kurutma metodu ile kurutulmuş ve
yüksek kaliteli kurutma sonuçlarına ulaşılmıştır.
Söz konusu kurutma işleminde, ilk sıcaklık
40°C, son sıcaklık 50°C ve kurutma meyli 1,45-
1,55 olarak uygulanmış, kurutma süresi yakla-
şık 600 saat olarak gerçekleşmiştir.
Kundak Yapımı
Daha önce belirtildiği gibi tüfeklerde omuz ve
el kundağı bulunmakta ve omuz kundağına aynı zamanda dipçik denilmektedir. Rutubet bakı-
mından uygun hale getirilmiş ve dinlendirilmiş
taslaklar önce kalınlık makinesinde istenilen kalınlığa getirilmektedir. Sonra kundak  şablonu
ile taslak yan yüzeylerine çizim yapılmakta ve
boyutları şerit testere makinelerinde çizilen öl-
çülere getirilmektedir. Bu durumdaki kundaklar
iklimlendirilmiş odalarda bir süre daha dinlendirilmektedir (Resim-2).
Atıcının yüzü ile uyum sağlayacak ergonomik yapıda dizayn edilen omuz ve el kundakları, yüksek hassasiyetli ahşap tornalarında işlenir. Şablon ölçülerinde olan bu kundaklar planya, freze ve delik makinelerinde işlendikten
sonra kopya makinesinde standart ölçülere getirilmektedir (Resim 3).


Tezgahlarda omuz ve el kundağı bir arada
bir bütün olarak üretildiği taktirde buna tam
kundak, ayrı ayrı üretildiği taktirde ise yarım
kundak adı verilmektedir. Resim 2’de tam ve
yarım kundak taslakları, Resim 4’de tam kundak ve yarım kundak tertibatlı sabit namlulu bir
tüfek ve kısımları görülmektedir. Resim 5’de
ise omuz kundağı yani dipçik örnekleri verilmiştir.
CEVİZ ODUNUNUN İHRACATI
Ceviz odunun ihracatına bakıldığında 1974
öncesine kadar her türlü yarı mamul ve mamul
ürün olarak ihracatının serbest olduğu görülmekteyken, 11.5.1974 tarih ve 14883 sayılı
resmi gazetede yayımlanan ihracat yasağı ile
tomruk, kereste, kalas ve taslak olarak ihraç edilmesi yasaklanmış, sadece  mamul (nihai ü-
rün) olarak ihracatı serbest bırakılmıştır. Hangi
sebeple olursa olsun işlem görmemiş ceviz odunu yurtdışına çıkartılamaz hükmü benimsenmiştir. Yalnız ileri derecede işlem görmüş yuvarlak ağaçlar (kabukları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın), boya,
kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş,kare  şeklinde kabaca yontulmuş sedir, ceviz,
şimşir, ıhlamur, dişbudak, zeytin gibi ağaçların
ihracatı 1974 tarihli yasadan sonra çıkan bir ek
madde ile geçerli kılınmıştır. Fakat çıkarılan bu
ek maddenin yarattığı boşluktan yararlanmak
isteyen ihracat firmaları basit ön işlemden ge-
çirdikleri ceviz kütüklerini ihraç etme çabası i-
çine girmişlerdir. Bu durum ihracatçı birliklerini zor durumda bırakmış ve ihracat firmalarını
karşı karşıya getirmiştir. Bütün bu gelişmeler ı-
şığında, Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) tarafından bir çalışma yapılarak ceviz ağaç türünden hangi ürünlerin elde edileceği tespit edilmiş
ve bu ürünler 45 madde halinde İhracatçı Birliklerine 1996’da gönderilen sirküler ile belirtilmiştir (2).
Ceviz Odununun Dipçik ve Taslak Olarak
İhracattaki Standardı
Ceviz ağacından yapılan dipçik, dipçik taslakları ve kundaklar, Türkiye’nin ihracatta standardı zorunlu mallar ile ilgili mevzuatına tabi
bulunmaktadır. Buna göre, 1996 tarih ve
96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan "Dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon rejimi” kararı'nın 2.maddesinin (a) ve (b) bentleri ile dış ticarette
teknik düzenlemeler ve standardizasyon yönetmeliği'nin 11. maddesi uyarınca ekli listelerde
belirtilen, serbest dolaşıma ve dahilde işleme
rejimine tabi tutulan ürünlerin, ilgili standartlarına uygun olması gerekmektedir. Her yılın 25-
28 Aralık tarihleri arasında resmi gazetede yayınlanan dış ticarette teknik düzenlemeler ve
standardizasyon yönetmeliği, ürünlerin hangi
standartlara uygun olması gerektiğini belirtmektedir.
Ceviz ağacından yapılan ürünler içinde belirtilen dipçik taslakları ile ilgili olarak DTM bir
standart belirlemiş ve 1996 yılında  İhracatçı
Birliklerine bir sirküler halinde göndermiştir.
Söz konusu sirkülerde yer alan içerik, ceviz odunun geleceğiyle ilgili olarak son derece ö-
nemli olduğu için aşağıda sunulmuştur.
 Taslaktan ileri derecede işlem görmüş ihraç
olunabilir mallarda aranan özellikler şunlardır:
 a) Kaba boy ve en ölçüleri alınmış, kabaca
şekillendirilmiş, yamuk veya dikdörtgen prizma
şekilleri dışına çıkmış, otomatik kopya, freze,
planya vs. ile işlenerek şekillendirilmiş ve nihai
freze, torna ve zımpara işlemine hazır duruma
getirilmiş,
 b) Rutubet oranları %7 ile %20 arasına indirilmiş,
 c) Dipçik baş kısımları hariç diğer tüm köşeler kırılmış,
 d-) Kabza ve el kundaklarının iki yüzey kenarı kırılmış ve namlu yatağı iz kanalı açılmış 
 e) Taslak ebatları çizelge 1’de verilmiştir.
 Ceviz Odununun Kundak ve Kundak Taslağı
Olarak İhracatı
Halen ülkemizde ihracatçı firmalar hazırlamış oldukları ceviz omuz (dipçik) ve el kundak
taslaklarını ithalat yapan firmalar ile yazışmalar
yaparak veya internet aracıyla tanıtımını yaparak satmaktadırlar. İthalat firmaları ise gönderdikleri eksperler vasıtasıyla dipçik ve kundakların rutubet miktarı, ölçüleri, lif yapısı ve
tekstürü gibi özelliklerine bakmakta ve uygun
bulursa ihracatçı firmaya akreditif açarak mal
bedelini peşin olarak ödedikten sonra depodan
teslim (Ex Works-EXW) almaktadır. Akabinde
ithalatçı firmaların kendi gümrük müşavirleri
veya ihracat firmalarının anlaşmış olduğu gümrük müşavirleri vasıtasıyla ihracat için gerekli belgeler hazırlanmakta ve ürünler yurtdışına çı-
kartılmaktadır.
Çizelge 1: Türk Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın belirlediği dipçik taslağı ebatları.
Table 1. Dimensions of gunstock blanks indicated by
the secretariat of the  prime ministry for
the turkish foreign trade.

Yıllık İhracat Verileri
Dipçik Taslağı ve Dipçik olarak İhracat Verileri
DİE 2004 verilerine göre; Dipçik taslakları
olarak 1989-2003 yılları arasında yapılan ihracat verilerine bakıldığında bir istikrar olmadığı
ve ihracat hacminin 1989’dan 1992 yılına kadar
bir yükselme gösterdiği, 1993 yıllından itibaren
ise düşme olduğu görülmektedir. 1994 yılı ihracat hacminin ve gelirin en düşük olduğu yıldır.
En yüksek ihracat hacminin 1991 yıllında oldu-
ğu ve buna bağlı olarak en yüksek gelirinde bu
yılda elde edildiği görülmektedir (4). 2003 yıllındaki ihracat hacminin 25698 kg ile 2002 yı-
lında 141443 kg olan ihracat hacmine göre %82
azaldığı belirlenmiştir (Çizelge 2).
Dipçik ihracatının 1989- 1995 yılları arasında yapıldığı ve 1995 yıllından sonra ihracatının
olmadığı görülmektedir. Dipçik ve dipçik tasla-
ğının ortalama birim fiyatları kıyaslanacak olursa 1989-91 yıllarında dipçik taslağının yüksekolduğu 1992-95 yılları arasında dipçiğin ortalama birim fiyatının yüksek olduğu görülebilmektedir.
Çizelge 2’de görüldüğü gibi ortalama birim
fiyatlarda yıllar itibariyle bir  dalgalanma oldu-
ğu  görülür. Nedenlerden birinin arz-talepten doğan  anormal fiyat değişimleri, diğerinin ise
ihraç edilen dipçik veya dipçik taslaklarının  kalite farklılığının olduğu söylenebilir. Ayrıca
dipçik veya taslağın  yılık ortalama  kilogram
fiyatının 2,5 -4 dolar arasında değiştiği görülebilmektedir.İhracatı yapılan ülkeler sıralamasında İtalya ve
Almanya ilk iki sırayı almaktadır (Çizelge 3).
1989-2003 yılları arasında  İtalya’ya yapılan
toplam ihracat miktarı 1612466 kg ve gelen dö-
viz tutarı  da 5293416$ olmuştur.  1992 yılında
İtalya’ya yapılan ihracat 425642 kg ve
152959$’la en yüksek seviye ulaşmıştır. Fakat
aynı yıl ortalama birim fiyatı 3,59$ dan işlem
yapılmışken, 2003 yıllında ise 75 kg ve 3750$
ihracat hacmiyle ortalama birim fiyat 50$ olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2003 yıllında en
düşük ihracat miktarı ile en yüksek ortalama birim fiyattan ihracat yapılmıştır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ceviz meyvesi, meyvesinin kabuğu, yaprağı,
odunun kabuğu ve odunu farklı kullanım yerlerinde değerlendirilebilen ve böylece insanlığa
farklı ürünler sunan çok değerli bir bitkidir.
Masif haldeki ceviz odununun en yüksek değeri
kazandığı kullanım yeri silah sanayidir. Tüfeklerde omuz kundağı(dipçik) ve el kundağı, tabancalarda tabanca kabzası yapımında en çok
ceviz kullanılmaktadır.
Silah yapımında cevizin tercih edilmesinin
nedenlerinin başında iyi cila kabul etmesi gelmektedir. Çalışmasının az olması ve çatlamaması da önemlidir. Lif yapısı, tekstürü ve rengi
ona üstünlük kazandırmaktadır. Diri odunun
rengi grimsi beyaz ile kırmızımsı gri tonlar arasında, özodunu ise ağaç yaşı ve yetişme ortamı-
na bağlı olarak gri ve koyu kahverenginde ço-
ğunlukla koyu şeritlidir. En değerli odunlar geniş bir özoduna sahip yaşlı ağaçların kütük kı-
sımlarıdır. Bu nedenle meyve verimi yüksek olan genç ağaçların odunu için kesilmesine izin
verilmemelidir. Silah yapımında kullanılacak
kütük ve tomrukların çapının en az 50 cm olması istenmektedir.
Ceviz odunu 1974 öncesine kadar her türlü
yarı mamul ve mamul ürün olarak düşük fiyatlarla ihraç edilmiştir. Buna bağlı olarak yıllarca
Anadolu’dan meyve verimi yüksek her yaşta
ağaç kesilip kütük olarak ihraç edilmiş ve böylece ceviz ağacı sayısı azalmıştır. Ülkemizde
orman ürünleri endüstrisinin de gelişmesiyle
1974 den sonra cevizin tomruk, kereste, kalas
ve taslak olarak ihracatı yasaklanmıştır. Yalnız mamul olarak ihracatı serbest bırakılmıştır. Fakat daha sonra çıkan bir ek madde ile boya kreozot ve diğer koruyucularla işlem görmüş, kare
şeklinde kabaca yontulmuş sedir, ceviz, şimşir,
ıhlamur, dişbudak, zeytin gibi ağaçların ihracatının yapılması sağlanmıştır. Ancak, çıkarılan
bu ek maddenin yarattığı boşluktan faydalanmak isteyen ihracat firmaları basit ön işlemden
geçirdikleri ceviz kütüklerini ihraç etme çabası
içine girmişlerdir. Bunun üzerine DTM tarafından 1996 yılında ihraç edilecek ceviz ürünlerinin tanımı yapılmış ve ölçüleri belirlenmiştir.
Dünyaca ünlü cevizimizin korunması ve hak
ettiği değere ulaşması için ileri derecede işlem
görmüş ürünler olarak ihracatının sağlanması
ile ilgili alınan kararların desteklenmesi gerekmektedir. Bu yönde yani ileri derecede işlem
görmüş haldeki ceviz ürünlerinin ihracatı yeterli
düzeyde değildir. Artırılması için ihracatçı birliklerinin gerekli gördüğü tedbirler biran önce
yaşama geçirilmelidir.
KAYNAKLAR
1. Anonim, 1983. TS 151. Ceviz Kütük ve
Tomrukları, TSE Ankara.
2. _______, 1996. DTM. T.C. Başbakanlık, Dış
Ticaret Müsteşarlığı, Ege İhracatçı Birlikleri, Genel Sekreterliğinin Ege Ağaç
Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı
Birliği Üyelerine Gönderdiği Sirküler.
3. _______, 2001 OGM. Sürdürülebilir Avcılık
için Temel Eğitim Kitabı. Orman Bakanlığı, Milli Parklar, Av ve Yaban Hayatı
Genel Müdürlüğü, , Eğitim yayınları-1,
Ankara.
4. _______, 2004. DİE. Devlet İstatistik Enstitüsü Verileri. Ankara.
5. Anonymous 2004. (Ziyaret
tarihi: 13/07/2004).
6. Bozkurt, A. Y., ve Y. Göker, 1981. Orman
Ürünlerinden Faydalanma.  İ.Ü. Orman
Fakültesi Yayını No: 379, İstanbul.
7. Kantay, R., 1995. Tomruk Depolama Teknikleri.  Araştırma Dergisi 1995/1, No: 22,
Sayfa 75. Kavak ve Hızlı Gelişen Tür
Orman Ağaçları Araştırma Müdürlüğü
Yayını, İzmit. 150
8. Kantay, R., 2004. Ahşap Olarak Ceviz; Özellikleri, Ekonomik Değeri ve Kullanım
Yerleri. Ceviz Çalıştayı, Tema Vakfı Yayınları. No 43, İstanbul.
9. ________, B. Kantay, 2001. Ceviz Odununun Özellikleri ve Kullanım Yerleri.  I.
Ulusal Ceviz Sempozyumu Bildiri Kitabı,
Tokat.
10. Üçbaş, K., 1999. Avcının Temel Eğitim Kitabı. 4 Renk Yayınları. Ankara. 11. Ünsal, Ö., 1994. Ceviz Kerestesinin Teknik
Kurutma Özellikleri Üzerine Araştırmalar (Yüksek Lisans tezi). İ.Ü.Fen Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
12. Yaltırık, F., 1988. Dendroloji Ders Kitabı.
II. Angiospermae Bölüm I,  İ.Ü.Yayın
No.390, İstanbul.
13. Yıldırım, T. 2004. Tayfun Yıldırım Dış Tic.
A.Ş. ile Görüşme. Kartal-İstanbul.

1 Ramazan KANTAY
2 Öner ÜNSAL
1 Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi  Bahçeköy/İSTANBUL
2 Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi  Bahçeköy/İSTANBUL
« Son Düzenleme: 04 Ocak 2012, 16:02:10 Gönderen: Hacı Hüseyin KILINÇ »
İnsanları Hayvanları Doğayı Sevelim Sevdirelim
Hacı Hüseyin KILINÇ - 1975 - Eskişehir


Çevrimdışı Cem MENGÜŞ

 • Sabit Üye
 • *****
 • İleti: 2 027
 • Yer: istanbul
Hacı eline, emeğine sağlık.. bilgilendirme için teşekkürler...


Çevrimiçi Mahmut KAPLAN

 • Moderator
 • *****
 • İleti: 4 304
 • Avcılık Bir Tutkudur..
 • Yer: Edirne
Hacı abi eline, emeğine sağlık.. bilgilendirme için teşekkürler...


Mahmut KAPLAN - 1982 - EDİRNE

Çevrimdışı Uzm.Dr.Ömer EKER

 • Aktif Üye
 • **
 • İleti: 62
 • omereker33@gmail.com
 • Yer: MERSİN
ingiliz dipçik kullanımının avantaj veya dezavantajı var mı acaba?


Uzm.Dr.Ömer EKER - 1975 - MERSİN

Çevrimdışı Serhat BURHAN

 • Sabit Üye
 • *****
 • İleti: 555
Paylaşım için teşekkürler Hacı ağabey.
Bendede var bir ceviz hastalığı.


Çevrimiçi Hacı Hüseyin KILINÇ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 7 321
 • AŞK-I ŞEHİR ESKİŞEHİR
ingiliz dipçik kullanımının avantaj veya dezavantajı var mı acaba?

Ömer Bey

çift tetik silahlarda parmağın her iki tetiğe de kolayca ulaşması açısından, İngiliz kundak tabir edilen tutamaksız kundak tipi, daha kullanışlıdır. Tek tetikli silahlarda ise, İngiliz kundak kesinlikle kullanılamaz, eğer kullanılacak olursa, silahta atış sırasında (özellikle 2. fişeğin ateşlenmesi sırasında) denge bozukluklarına sebebiyet verir.
alıntı levent deniz
İnsanları Hayvanları Doğayı Sevelim Sevdirelim
Hacı Hüseyin KILINÇ - 1975 - Eskişehir


Çevrimdışı Süleyman YILDIZ

 • Sabit Üye
 • *****
 • İleti: 851
 Bilgilendirme için teşekkürler...
Süleyman - YILDIZ- 1977 - MANİSA

Çevrimdışı Uzm.Dr.Ömer EKER

 • Aktif Üye
 • **
 • İleti: 62
 • omereker33@gmail.com
 • Yer: MERSİN
Teşekkür ederim.
Uzm.Dr.Ömer EKER - 1975 - MERSİN

Çevrimdışı Arif ALTINYOLLAR

 • Moderator
 • *****
 • İleti: 4 042
 • ANKARA
Hacı ellerine sağlık bilgilendirme için teşekkürler...
Arif ALTINYOLLAR - 1972 - ANKARA
Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça avcı hikayelerine inanmak zorundasınız.

Çevrimdışı Mahmut LİMNİLİ

 • Mahmut Limnili
 • Administrator
 • *****
 • İleti: 4 386
  • Kurzhaar
 • Yer: Foça - 1964
Hüseyin ellerine sağlık teşekkürler...
Mahmut Limnili - FOÇA -1964 - 0.532.4422170    www.mahmut64.com     mahmutlimnili@hotmail.com
   


Çevrimdışı Bülent SARAÇ

 • Sabit Üye
 • *****
 • İleti: 479
 • Yer: ANKARA
Bülent BEY 1977 ANKARA

Çevrimdışı Osman KURT

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 8 181
 • Yer: İzmir-Eskişehir
Hemşerim bu değerli bilgileri bizlerle paylaştığın için teşekkürler.Benimde ilgimi çeken bu konuda sayende çok faydali bilgiler öğrenmiş oldum.
Osman KURT
İzmir-Eskişehir
1981- B Rh (+)
kurt.osman26@gmail.com

Çevrimdışı Özkan BAKIR

 • Özkan Bakır
 • Moderator
 • *****
 • İleti: 4 211
 • Yer: Akhisar/Manisa
Hüseyin emeğine sağlık . Silahta ilk baktığım konudur ahşap aksam (kaliteli ceviz ve ölçünüze uygun olmalı) metal kısmı son incelediğim yerdir. Ülkemizdede ne cevizler var biliyorsun , bu konuda dünyanın tercih ettiği ülkeyiz.geçenlerde 5 numara bir dipçik gördüm, silahtan pahalı..ama ne desen sanat eseri gibi.. ülke olarak çok kaliteli cevizlerin tercih edilmesi bu konunun önemini ön plana çıkarıyor diye düşünüyorum..
Özkan BAKIR - 1958 - Akhisar Avcılık,Atıcılık ve Amatör Balıkcılık İhtisas Spor Kulübü Derneği  genel sekreteri

Çevrimiçi Mehmet Doğan KIVRAK

 • Moderator
 • *****
 • İleti: 5 140
 • ''Avcı,doğaya değer veren insandır''
 • Yer: balikesir edremit
hacı abi teşekürler bilmediğim cok sey varmıs...
MEHMET DOĞAN KIVRAK
EDREMİT/1986 
0532 784 0019 
dogan.tekel@hotmail.com

Çevrimiçi Mustafa GÜR

 • Paylaşımcı Üye
 • ***
 • İleti: 336
  • Emar Pazarlama Store Is Guvenligi Malzemeleri
 • Yer: Bornova/Izmir
Çok güzel paylaşım , teşekkürler.
Mustafa GüR - 1974 - İzmir
www.emarpazarlama.com.tr
www.emarav.com

Çevrimiçi Hacı Hüseyin KILINÇ

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 7 321
 • AŞK-I ŞEHİR ESKİŞEHİR
Ynt: Keşke osmanlıdan kalma ceviz ağaçlarımız dursaydı
« Yanıtla #15 : 06 Ocak 2012, 23:22:31 »
Arkadaşlar hazır cevizden konu açılmışken...

Bizim osmanlıdan kalma ceviz ağaçlarımız öylesine çok ve verimliydiki bu pazara farkında olmasakta dünyada hakimiydik

amerika bu tekeli yıkmak için çok basit bir plan yapar normal odunun kilosu 10 tl ise ceviz odununun kilosuna 250 tl der

şu mevsimde keserseniz dalıyla gövdesiyle alırım der ve  bu mebsim ağaçların tam uykuya yattığı zamandır

içinde kötülük olmayan yurdum insanı belirtilen zamanda asırlık canım ceviz ağaçlarını keser gemilere yükler ve

amerikaya gönderir...sonuç tekeli kırmış olurlar amerikada bizim kestiğimiz ağaçların dallarından istifade edip

Dünyadaki en büyük ceviz ormanlarının sahibi olular halen de dünyadaki en büyük ceviz ormanı amerikada sebebi

amerikanın türkiyeye oynamış olduğu bir oyun...

aynı oyun şimdi biraz farklı dünyada eşi benzeri olmayan kalitedeki fındık üzerine oynanıyor ve bizler buna göz yumuyoruz...

bu arada bie gün ceviz dikmek isterseniz kaman cevizi dikin arkadaşlar...
İnsanları Hayvanları Doğayı Sevelim Sevdirelim
Hacı Hüseyin KILINÇ - 1975 - Eskişehir


Çevrimdışı Yaşar KABAYEL

 • Administrator
 • *****
 • İleti: 3 700
  • www.durustavci.com
 • Yer: İZMİR
                 Bilgilendirme için teşekkürler...
Yaşar KABAYEL - 1986 - BERGAMA - İZMİR


 

Avclk